ورود ثبت نام
Index of /Dr-Nili-Mabani-Eghtesad/

Index of /Dr-Nili-Mabani-Eghtesad/


../
01-مقدمه.mp4                 18-May-2021 04:04      201648822
02-بررسی اقتصاد خرد و کلان.mp4 18-May-2021 04:20      173313427
03-ده مفهوم مهم در اقتصاد.mp4  18-May-2021 04:27      202899897
04-مفاهیم کلیدی اقتصاد.mp4    18-May-2021 04:24      203615331
05-مبادله و مزایای آن.mp4      18-May-2021 04:14      200816900
06-تقاضا.mp4                 18-May-2021 04:13      184296523
07-تقاضا.mp4                 18-May-2021 04:35      201249284
08-عوامل اثر گذار بر تغییر ..> 18-May-2021 04:44      202876570
09-منحنی تقاضا.mp4            18-May-2021 04:49      210747953
10-تولید.mp4                 18-May-2021 04:50      213195094
11-بنگاه اقتصادی.mp4          18-May-2021 04:57      226421060
12-تخصیص منابع.mp4            18-May-2021 04:55      213989816
13-کارایی بازار.mp4           18-May-2021 05:07      215505939
14-دولت.mp4                  18-May-2021 05:13      209031507
15-دولت.mp4                  18-May-2021 05:15      185821891
16-اندازه گیری درآمد ملی.mp4   18-May-2021 05:14      218244418
17-اندازه گیری درآمد ملی.mp4   18-May-2021 05:27      223041412
18-GDP.mp4                     18-May-2021 05:25      191726290
19-اندازه گیری هزینه های زن..> 18-May-2021 05:25      205597724
20-اندازه گیری هزینه های زن..> 18-May-2021 05:51      217838459
21-رابطه رشد جمعیت و اقتصاد..> 18-May-2021 05:48      233979367
22-رشد اقتصادی، پول.mp4       18-May-2021 05:40      217442015
23-پول.mp4                   18-May-2021 05:44      184951226
24-رشد پول و تورم.mp4          18-May-2021 05:42      194106757
25-اقتصاد باز.mp4             18-May-2021 05:04      354319369